Make your own free website on Tripod.com

FOTOS

 

 

 

                 

 

 

Anto y Maru Dos idolas Totaleees!

 

 

 

 

 

 

LA TANA Y JULIII LA ENVIADA A YANKILANDIAA!TE EXTRANIIOO!!

     

LAAAA PERRRUCHII!!!! Y JOZEUSSSSSSSS

 

 

                          

 

                                   MI DIOSS!! BOB MARLEEEY

 

  JEJEEJ! LA CHALAAAAAAA

 

AUTOGRAFOS DE SAVIOLITA Y AIMARRR!